Bra Kläder

Blogg om bra kläder för den aktive fritidsmänniskan

Kläder i skog och av skog

Vår skog

Vi använder våra skogar till mycket i Sverige, och även om vi exporterar stora mängder träd tar vi även hand om vår skog väldigt väl. Svenskt skogsbruk är också hållbart eftersom att vi i Sverige avverkar mindre än vad tillväxten är. Men det erbjuder även rekreation. Eftersom det råder allemansrätt i vårt avlånga land kan man promenera fritt i vår natur, och ge sig ut på vandring och promenader ute i den friska luften, vilket är en stor förmån som inte hittas i många andra länder.

Vår skog ska också delas med många djur, debatten går stark från skogsbolagen om hur hårt betestrycket är på den svenska skogen. Men vad är vår skog egentligen värd utan alla fina djur som strövar omkring. Hittade en intressant hemsida för ett tag sedan där en skogsägare på ett nyanserat sätt tar upp frågan och sin syn på saken. Läs mer: Jakt och vårt skogsbruk.

Skogen har mer och mer blivit ett användbart råvara som man kan framställa många olika saker från, inte bara papper och virke. Skogen har mer och mer börjats att användas till att ta fram fiber för klädtillverkning. nyteknik skriver här en intressant artikel om det.

Skogens betydelse för svenskar

Många svenskar rör sig ute i skogen för att koppla av när de behöver en stund för sig själva, få lite frisk luft ute i naturen. Det är många som motionerar på olika leder, jägare som jagar i våra skogar, samt personer som arbetar med skogsbruk. Skogen betyder mycket för Sverige eftersom det är en tillgång som inte finns i många andra länder, vilket också gör det till en exportvara som hjälper oss ekonomiskt. Sedan har Sverige allemansrätten som är unik och viktig att komma ihåg.

Allemansrätten

I Sverige råder det allemansrätt vilket innebär en unik möjlighet att röra oss fritt ute i naturen. Allemansrätten ger alla människor rätt att ta sig över privat mark ute i naturen samt att tillfälligt övernatta och äta av bär och svamp som man hittar i skogen. Det följer även krav på hänsyn till naturen när man utnyttjar allemansrätten. Det är en förmån att få röra sig fritt men det innebär det också ett ansvar där man måste vara försiktig och varsam mot naturen och de vilda djuren, samt andra människor och markägare.